Promjena cijena cigareta

Objavljeno: 02.07.2013

Informacija TDR-a o promjeni cijena duhanskih proizvoda nakon ulaska u EU.

Obratite pažnju da je u petak 28.06.2013. u Saboru RH donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, objavljen u Narodnim novinama 81/2013 od 29.06.2013., te Vas sukladno tome obavještavamo o izmjenama i dopunama

Zakona o trošarinama, obvezi popisa zaliha u maloprodaji i promjeni maloprodajnih cijena TDR proizvoda (ali i drugih proizvođača) koji se primjenjuju od 01.07.2013.

U privitku se nalaze Cjenik TDR  proizvoda s datumom primjene 01.07.2013., Cjenik TDR  proizvoda s datumom primjene 08.07.2013., dopis o popisivanju zaliha,  obrazac Zapisnika o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine, izvadak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (NN 81/2013) i informativni cjenik (pomoć) za izračun razlike trošarina.

Važno je

– da se napravi Zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan … prilog : Obrazac_Z-ORT-Zapisnik .

– Bilo bi dobro istaknuti obavijest kupcima da se cijene na markicama i cijene u maloprodaji zbog navedene situacije  mogu razlikovati.

Za sva pojašnjenja u vezi s Vašom obvezom plaćanja razlike u trošarini obratite nadležnoj Carinskoj ispostavi.

Privitak uz članak: