Promjena broja Savjetodavne službe, novi broj je 072 000 026

Objavljeno: 17.10.2013

Izmjenom Plana numeriranja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) mijenja se nacionalni odredišni kod (predbroj) za uslugu jedinstvenog pristupnog broja iz (0)62 u (0)72, što će dovesti do promjene broja Savjetodavne službe HOK-a. 

Po završetku cjelokupnog prijelaznog razdoblja svi pozivatelji usluge jedinstvenog pristupnog broja morat će birati predbroj 072 te nakon toga broj za uslugu jedinstvenog pristupnog broja.

Tako će, umjesto dosadašnjeg broja Savjetodavne službe broja 062 000 026 biti potrebno birati broj 072 000 026.

Promjena predbroja odvijat će se u nekoliko faza:

1.         Od 30. rujna, za sve pretplatničke brojeve koji su do sada birani s predbrojem 062, uvest će se mogućnost pozivanja i s predbrojem 072. To znači da će korisnici u razdoblju od 30. rujna 2013. do 1. studenoga 2013. moći pozivati Savjetodavnu službu s predbrojem 062 i s 072.

2.         Nakon 1. studenoga 2013. svi pozivi usmjereni prema pretplatničkom broju 062 000 026, prije uspostave veze preusmjerit će se na govornu poruku koja će onome tko poziva dati informaciju o budućoj promjeni u 072 000 026.

3.         Od 31. siječnja 2014. ova će se funkcionalnost ugasiti. Predbroj 062 bit će isključen, a svi pozivi s predbrojem 062 bit će usmjereni na govornu poruku o promjeni predbroja na 072 000 026.

Izvor: HOK.hr