Projekti – otvoreni natječaji

Objavljeno: 12.03.2014

Ovim putem obavještavamo Vas o otvorenim natječajima na koje se mogu prijavljivati obrtnici i o natječajima koji su u najavi. 

Otvoreni natječaji:

  • Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (od 17.01.2014. do 20.03.2014.)

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije

  • Min. potpora: 200.000,00 € Max. potpora: 1.000.000,00 €
  • Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, znanstvene institucije, visoka učilišta

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Cilj potpore su: aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu. Rezultati aktivnosti će imati potencijalno komercijalnu primjenu i/ili stvoriti nova relevantna znanja (potrebna istraživačka oprema); aktivnosti u području eksperimentalnog razvoja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu, uključujući i aktivnosti provjere inovativnog koncepta koje imaju za cilj tehnički i tržišno provjeriti i potvrditi rezultate istraživanja i/ili dokazati da je novi proces ili tehnika izvediva te da se potencijalno može koristiti za komercijalnu primjenu. Temeljne istraživačke aktivnosti unutar projekata neće biti područje potpore u okviru ovog Poziva.

U najavi:

  • Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa

  • Min. potpora:  20.000,00 € Max. potpora:  100.000,00 €
  • Prijavitelji:  gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici

E-poslovanje omogućuje poduzećima da razvijaju inovativna rješenja koja se odnose na specifična područja njihovog poslovanja. Mnoga mala i srednja poduzeća (MSP) koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) kako bi zadovoljila svoje trenutne potrebe, no malo njih usvaja širu perspektivu u upotrebi tih tehnologija u stvaranju inovacija kojima bi poboljšali svoj položaj na tržištu i povećali svoju konkurentnost. Ova shema dodjele bespovratnih sredstava osmišljena je da pruži potporu ulaganjima MSP u informacijsko-komunikacijske tehnologije, a njome će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa i inovacija te njihova digitalizacija, uključujući troškove hardware-a i software-a.