Projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001

Objavljeno: 17.07.2015

Sukladno ponudi u privitku intelektualnog obrta DEKON-OPATIJA o „Projektu uvođenja sustava  upravljanja kvalitetom prema normi  ISO 9001“, te JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U GRADU PAZINU U 2015. GODINI, MJERI 4. „ SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE“, Udruženje obrtnika Pazin može organizirati radionice u svojim prostorima. 

Molimo zainteresirane da se prijave sa svojim podacima, ime i prezime, naziv obrta, broj mobitela, na e-mail uo.pazin@hok.hr najkasnije do 23.7.2015. godine.

Za sva dodatna pitanja vezano za radionicu o „Projektu uvođenja sustava  upravljanja kvalitetom prema normi  ISO 9001“, molimo da se obratite gosp. Josip Dedić na  Tel. 051 701 744, ured 718 460, mob.0912601888, e-mail: dekon.info@gmail.com.