Projekt Travabled – pristup invalidima u razne objekte – baza podataka

Objavljeno: 08.11.2013

Dostavljamo Vam informaciju o mogućnosti upisa obrta u bazu podataka koju koriste osobe s invaliditetom. Obrti koji imaju odgovarajući pristup za invalide, bit će upisom u bazu vidljivi svima na internetu i naravno ovoj grupaciji korisnika. Nadamo se da će se iskoristiti ova mogućnost besplatne reklame te time proširiti krug korisnika/kupaca.

izvor: Hrvatska obrtnička komora