Projekt obrtnička kartica /Obrtnik & partner/

Objavljeno: 10.01.2012

Hrvatska obrtnička komora u cilju unapređenja usluga članstvu u suradnji sa Zagrebačkom bankom pokrenula je projekt Obrtnička kartica, odnosno Obrtnik&Partner. U sklopu programa, svim registriranim obrtnicima, članovima Hrvatske obrtničke komore, izdaje se Visa obrtnička kartica…

Hrvatska obrtnička komora u cilju unapređenja usluga članstvu u suradnji sa Zagrebačkom bankom pokrenula je projekt Obrtnička kartica, odnosno Obrtnik&Partner. U sklopu programa, svim registriranim obrtnicima, članovima Hrvatske obrtničke komore, izdaje se Visa obrtnička kartica.

Visa obrtnička kartica posebno je osmišljena kako bi obrtnicima pružila dodanu vrijednost te učinila poslovanje efikasnijim i jednostavnijim. Kartica služi kao identifikacijska kartica obrtnika kojom se potvrđuje članstvo u Komori, a na prodajnim mjestima partnera programa stječe se pravo na korištenje popusta i pogodnosti koje su za obrtnike pripremili partneri programa. Kartica je i platežna, međunarodno prihvaćena, koja se može koristiti na milijunima prodajnih i isplatnih mjesta u zemlji i svijetu s oznakom Visa Electron. Sigurnost kartice bazira se na chip tehnologiji uz 3D secure sustav, te kao takva pruža pristup jeftinijoj kupnji za osobne ili poslovne namjene. Ovaj izvanredni proizvod Vlada RH je prepoznala kao društveno korisni projekt, te ga uvrstila u Provedbu Programa gospodarskog oporavka RH.

Važne činjenice:

ü  Nove pogodnosti obrtničke kartice mogu koristiti svi obrtnici članovi Komore, bez obzira na to s kojom poslovnom bankom surađuju!

ü  Svi obrtnici će karticu dobiti bez naknade, članstvom u HOK-u!

Budite u tijeku, uz lansiranje kartice pripremili smo opsežan marketinški projekt u okviru kojega izdvajamo slijedeće promotivne aktivnosti:

–       Specijalizirana emisija “Obrtnik i partner” na HTV 2

–       Tjedni pregled ponuda i aktualnosti za obrtnike, Jutarnji list, svaki utorak

–       Specijalizirane emisije reportaže na Soundset radiju

–       Zabavna emisija “Život s Apetitom” – od rujna 2011.

OPŠIRNIJE O KLJUČNIM PARTNERIMA I NJIHOVOJ PONUDI:

ZAGREBAČKA BANKA je za obrtnike pripremila posebnu ponudu – povoljniji program kreditiranja za obrtnike, te niz dodatnih pogodnosti – u promotivnom razdoblju poduzetnički paket 1 ZA SVE besplatno tri mjeseca, niže naknade za dopušteno prekoračenje po računu i za obradu zahtjeva za leasing kod UniCredit Leasinga Croatia. Obrtnici u promotivnom razdoblju imaju besplatno 3 mjeseca korištenje Klasične ili Dinamične Lepeze mogućnosti i povoljnije ugovaranje stambenih, gotovinskih i auto kredita u sklopu programa Obrtnik&Partner.

Zahvaljujući suradnji Zagrebačke banke i županijskih obrtničkih komora, u Zagrebačkoj banci su uvjeti kreditiranja za obrtnike povoljniji. Možete se osloniti na kratkoročne kredite za financiranje povremenih potreba u obrtnim sredstvima ili planirati svoj posao uz dugoročne kredite za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Kao obrtnik u Zagrebačkoj banci dobivate nižu kamatnu stopu, a niža je i naknada za obradu kreditnoga zahtjeva u promotivnom razdoblju. Sve detalje o posebnoj ponudi potražite u najbližem poduzetničkom centru Zagrebačke banke.

Poduzetnički paket-račun 1 ZA SVE smanjuje troškove poslovanja s bankom. Jedinstvena mjesečna naknada za paket niža je od naknada za pojedine usluge. U usluzi 1 ZA SVE objedinjeni su transakcijski račun, kartice, internetsko i telefonsko bankarstvo, izvodi i trajni nalozi te značajni popusti na naknade za različite vrste kredita. Paket-račun osigurava efikasnu pomoć i pokriće određenog iznosa troškova dogodi li Vam se nezgoda na cesti u zemlji i inozemstvu.

Samo u sklopu programa Obrtnik&Partner za članove HOK-a je Poduzetnički paket 1 ZA SVE besplatan tri mjeseca u promotivnom razdoblju, a korisnicima poduzetničkoga paketa Zagrebačka banka nudi dodatne popuste na naknade za dopušteno prekoračenje po računu i za obradu zahtjeva za leasing kod UniCredit Leasing Croatia.

S Lepezom mogućnosti možete dobiti sve proizvode i usluge potrebne za osobno financijsko poslovanje – niže naknade na kredite, niže kamate na dopušteno prekoračenje po tekućem računu, e-zabu, m-zabu i niz besplatnih transakcija. Isplativi su i putno osiguranje te pomoć u slučaju nezgoda. Lepeze su besplatne tri mjeseca u promotivnom razdoblju. Sa stambenim kreditima Zagrebačke banke možete kupiti, izgraditi, adaptirati i opremiti dom, vikendicu ili apartman. Uvjeti kredita prilagodljivi su specifičnim planovima i mogućnostima, a u promotivnom razdoblju nema naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Na raspolaganju su i gotovinski krediti te krediti za kupnju motornih vozila, s fleksibilnim uvjetima kreditiranja i nižom kamatnom stopom nego u redovnoj ponudi u promotivnom razdoblju.

HRVATSKI TELEKOM kao vodeći operater telekomunikacijskih usluga, nudi pakete mobilnih i fiksnih usluga s iznimnim uštedama i mogućnostima za razvoj poslovanja, posebno osmišljenima za obrtnike.

HT Svojom ponudom obrtnicima omogućuje smanjenje troškova za standardne telekomunikacijske usluge više od 30%, ovisno o paketu i vrsti usluga koje su potrebne pojedinom obrtniku.

Uz pogodnosti na standardnim uslugama poput MAXadsl-a i MAXtv-a, HT nudi i mrežne usluge kao što su Online booking i E-trgovina koje obrtnicima omogućuju kreiranje novih kanala prodaje. To je posebno zanimljivo svima koji proizvode specifične proizvode koje je teško ponuditi standardnim prodajnim kanalima ili onima koji se bave distribucijom i trgovinom, a traže dodatne kanale za izlazak na tržište. Posebni popusti pripremljeni su u mobilnim tarifama Mobile Start i Mobile Plus te u opciji Unlimited za tim.

Kako bi poslovanje učinio što jednostavnijim, učinkovitijim i bržim, HT je proširio ponudu informatičkih usluga koje od sada nudi kao cjelovita ICT rješenja.

ICT Oprema i podrška potpuno je prilagođena potrebama i specifičnostima poslovanja kako od izbora opreme tako do kompletnog održavanja informatičkoga sustava. Usluga pruža mogućnost da za jednu mjesečnu naknadu male tvrtke i obrtnici dobiju vrhunsku opremu s jamstvom na 36 mjeseci (primjerice sva su računala opremljena procesorima najnovije generacije), MS Windows 7 i programski paket Office. Na raspolaganju su osobna računala, monitori, pisači i višefunkcijski uređaji. Usluga uključuje održavanje na korisničkoj lokaciji s otklonom kvarova, korisničku podršku i raspoloživost Službe za korisnike 24 sata dnevno, te izlaske na teren u slučaju kvara.

Jedna je od zanimljivih nestandardnih usluga i oglašavanje na HT-ovu imeniku i kartama, čime je omogućena dostupnost određenih informacija o obrtnicima, primjerice gdje se u nekome gradu nalazi restoran, vulkanizer, stolar, cvjećarnica i sl. To je ujedno i povoljan način oglašavanja za obrtnike, a paket usluga može se prilagoditi ovisno o potrebama: od samoga pregleda kontakata do kreiranja vlastitoga malog oglasa s predlošcima koje obrtnik može sam odabrati.

CROATIA OSIGURANJE je najveće osiguravajuće društvo u Hrvatskoj, koje se na tržištu dokazalo nizom rješenja za poslovanje obrta. Za sve članove Hrvatske obrtničke komore CROATIA osiguranje pripremilo je posebnu ponudu svojih usluga, uz dokazanu kvalitetu i povoljne financijske uvjete, uključuje i niz dodanih vrijednosti i posebnih pogodnosti osmišljenih kako bi se svakom obrtniku olakšalo svakodnevno poslovanje.

Obrtnički paket CROATIA osiguranja dostupan je ekskluzivno u okviru projekta obrtnik&partner te predstavlja osiguravateljni odgovor na potrebe obrtnika. Paket je osmišljen kako bi pružio osnovnu osiguravateljnu zaštitu primjerenu svim obrtnicima, dok istovremeno nudi mogućnost personalizacije, sukladno specifičnostima pojedinih djelatnosti. Na ovaj način postiže se značajna ušteda i kontrola troškova.

Obrtnički paket  je paket osiguranja kojim se u okviru jedinstvenog proizvoda (jedne police osiguranja) nudi klijentu više vrsta osiguravateljnih pokrića. Sastoji se od kombinacije slijedećih osiguranja:

1. OSIGURANJE IMOVINE – obuhvaća osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada ili tuče, udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu, pad zračne letjelice te manifestacije i demonstracije  Nova vrijednost znači da nema odbitka amortizacije u slučaju štete. Ipak amortizacija će se obračunati u slučaju ako je oprema koja je predmet osiguranja amortizirana više od 60%. U tom slučaju osiguraniku se isplaćuje stvarna vrijednost. Posebna pogodnost – izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te poplava i bujica uključeni su u paket do iznosa od 1.500 kn po osiguranoj lokaciji bez zaračunavanja dodatne premije

2. OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA – obuhvaća osiguranje osobnih i teretnih vozila od rizika uništenja, oštećenja ili nestanka vozila čak i u slučaju kada osiguranik skrivi prometnu nezgodu, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, tuče, oluje, poplave, pada ili udarca nekog predmeta, manifestacija ili demonstracija, zlonamjernih postupaka trećih osoba, uništenja ili oštećenja vozila u prometnoj nesreći, krađe vozila, prevrnuća i iskliznuća.

Naknadno ili nestandardno ugrađene dijelove i opremu, priključne uređaje i pribor, audio i video uređaje, putne hladnjake, plinske uređaja, reklamne i druge natpise  potrebno je navesti na polici osiguranja i zaračunati dodatnu premiju.

3. OSIGURANJE ODGOVORNOSTI – ovim osiguranjem štiti se imovina osiguranika od zahtjeva trećih osoba zbog povrede tijela ili zdravlja, smrti, oštećenja ili uništenja stvari treće osobe nastalih iz djelatnosti osiguranika. Prošireno je i pokriće za štete koje mogu nastati iz privatne odgovornosti vlasnika obrta. Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo izvanugovorna odgovornost osiguranika koja proizlazi iz obavljanja njegove registrirane djelatnosti, vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari te pravnog odnosa za štetu učinjenu trećim osobama. Treća osoba može biti svaka osoba koja je izvan određenog pravnog odnosa (ugovora ili djelatnosti) ili djelatnosti osiguranika. Djelatnici osiguranika po ovom programu ne smatraju se trećim osobama. Privatna odgovornost podrazumijeva odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči trećim osobama u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge djelatnosti kojom se privređuje.

4. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni vanjski utjecaj na tijelo ili zdravlje osigurane osobe, čija posljedica može biti invaliditet (gubitak opće radne sposobnosti), smrt kao posljedica nezgode te smrt uslijed bolesti. Nesretnim slučajem smatraju se slijedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijima, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

POPUSTI 

15% popusta na premiju osnovnog paketa

1% za svako dodatno zaključeno osiguranje

5% za plaćanje premije odjednom u cijelosti

popusti kasko osiguranja za starost vozila 10-30%

popusti kasko osiguranja za invalide 10%

 

Dodatnim osiguranjima se smatraju:

osiguranje od provalne krađe, razbojstva i vandalizma,

osiguranje od potresa

osiguranje od loma stroja

osiguranje od loma stakla

osiguranje od prekida rada uslijed požara

kasko osiguranje brodica i jahti

osiguranje profesionalne odgovornosti

POSEBNE POGODNOSTI

besplatni sistematski pregled iz programa dodatnog zdravstvenog osiguranja, koji obuhvaća:

pregled specijaliste rada ili interniste

laboratorijske obrade (sedimentacija, KKS, GUK, trigliceridi, pretraga urina, bilirubini, kretinin, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, acidum uricum)

EKG

UZ abdomena

Besplatno dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu koje obuhvaća troškove liječenja do iznosa 5.000 EUR-a za slučaj bolesti, odnosno do 6.000 EUR za slučaj nezgode na području cijelog svijeta.

Puna ekonomska cijena posebnih pogodnosti kada bi ih osiguranik ugovarao samostalno iznosi 800 kn.

VELPRO već cijeli niz godina kontinuirano surađuje s Hrvatskom obrtničkom komorom. Suradnja na različitim projektima usmjerenim na obrtnike započela je 2002. godine izdavanjem zajedničke obrtničke/poduzetničke kartice kojom su omogućeni povoljniji uvjeti kupnje.

U svrhu daljnjeg unapređenja suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom VELPRO je jedan od partnera u sinergijskom programu Obrtnik & partner. Ovaj program iniciran od Hrvatske obrtničke komore povezuje vodeće hrvatske tvrtke Croatia osiguranje, Hrvatski telekom i VELPRO u zajedničkom naporu za poslovnu podršku hrvatskim obrtnicima.

VELPRO svim svojim kupcima nudi konkurentne cijene, uslugu komisioniranja i dostave robe, marketinšku podršku, specijalne ponude robne marke Rial, a u sklopu projekta Obrtnik&partner VELPRO centri će svim korisnicima VISA Obrtničke kartice omogućiti i cijeli niz ostalih pogodnosti koje će svim obrtnicima uključenim u ovaj projekt olakšati ukupno poslovanje. O uvjetima i pogodnostima kontaktirajte Vaš VELPRO centar.

 

Nastavak projekta – ostali partneri

U isto vrijeme krenuli smo i u pregovore sa ostalim gospodarskim subjektima, koji možda nisu gospodarskih potencijala kao i veliki, međutim vrlo su važni svim ili pojedinim obrtničkim djelatnostima. Oni mogu djelovati nacionalno ili regionalno, ovisno o njihovim poslovnim opredjeljenjima.

Poznajući vaše regionalne gospodarske potencijale, kao i potencijalne partnere projekta, u prilici ste izuzetno kvalitetno i pridonijeti cijelom programu Obrtničke kartice na način da nam predložite koji su to gospodarski subjekti koji djeluju primarno regionalno – na vašem području, za koje držite da bi bili od koristi projektu kako bismo im se obratili da se uključe.

Ljubazno molim, vaše prijedloge dostavite na obrtnicka.kartica@hok.hr ili poštom u HOK-a u što skorijem roku.

Za sva pitanja u vezi projekta Obrtnik&Partner budite se slobodni obratiti:

–       Darko Prister, T: 01/4806 639, obrtnicka.kartica@hok.hr