Program ruralnog razvoja RH – Pravilnik o provedbi mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima«

Objavljeno: 17.11.2015

Na temelju članka 10. stavka 9., Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M02 »SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM I POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 123/15., a stupa na snagu 18.11.2015. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Mjera M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« sadrži dvije podmjere :

PODMJERA 2.1. – POTPORA ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

PODMJERA 2.3. – POTPORA ZA OSPOSOBLJAVANJE SAVJETNIKA

Prihvatljiv korisnik podmjere 2.1. i podmjere 2.3. je Savjetodavna služba.

U okviru podmjere 2.1. potpora se dodjeljuje za sljedeće tipove operacija:

Tip operacije 2.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«

Tip operacije 2.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Tip operacije 2.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

Tip operacije 2.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Savjetovanje u okviru podmjere 2.1. održava se individualno, a može se dijelom održati i grupno ukoliko je to opravdano.

Pri savjetovanju, Savjetodavna služba mora poštovati obveze tajnosti iz članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

– Prilog I. »Obvezni elementi godišnjeg plana provedbe mjere 02«

– Prilog II. »Obvezni elementi godišnjeg izvješća o provedbi mjere 02« i

– Prilog III. »Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije«

U prilogu se nalazi :

– Pravilnik o provedbi mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« ( Narodne novine broj 123/15.)