Program poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini

Objavljeno: 03.08.2012

Obavještavamo Vas da su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavili Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam“ u 2012. godini…

    Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:

  1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude
  2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
  3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
  4. afirmaciju domaćih proizvoda
  5. inovativne turističke aranžmane
  6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi,
  7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštita   okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.) te razne vrste brendiranja.
  8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

KANDIDIRATI SE mogu:

trgovačka društva, OBRTI, zadruge,fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga,turističke agencije, turističke zajednice,javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr),  udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva –IT/12 sastavni su dio Javnog poziva koji se nalaze na Internet stranicama Ministarstva www.mint.hr.

 Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012.