Program kreditiranja poduzetnika “PBZ – PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJA 2015.”

Objavljeno: 25.05.2015

Cilj Programa kreditiranja poduzetnika uz dodjelu potpora male vrijednosti kroz  subvenciju dijela kamate, prema Ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenom između Istarske županije i Privredne banke Zagreb d.d. , je poticanje poduzetništva Istarske županije i osiguranje povoljnijih kredita uz nižu kamatnu stopu za korisnike. Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika “PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015“  dana 21. svibnja 2015., stvoreni su uvjeti za  osiguranje kredita poduzetnicima uz povoljnu kamatnu stopu (trenutno 2,97 %).

Veličina ukupnog kreditnog fonda za Program iznosi 15.000.000,00 kuna.

Istarska županija oročava, u svrhu subvencije dijela kamate, iznos od 750.000,00 kuna do otplate svih kredita koji budu odobreni po ovom Programu.

Nakon što se iskoriste sredstva iz namjenski oročenog depozita, Banka više neće odobravati nove poduzetničke kredite.

Rok otplate kredita može biti ugovoren najkasnije do veljače 2023. godine.

Svaki Korisnik kredita kojemu se isplati potpora Istarske županije temeljem ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti za visinu subvencije kamate u iznosu od 2,4 %;  sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13).

Program postaje operativan od ponedjeljka 25. svibnja 2015. godine.

Za njegovu provedbu je zadužen Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije.

Javni poziv i obrasci bit će dostupni od 25.05.2015. do iskorištenja kreditnog potencijala  i na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr  u dijelu Natječaji.

U prilogu se nalaze sve potrebne informacije i obrasci.