Produžetak roka prijave na tri međunarodna sajma

Objavljeno: 12.07.2012

 45. Međunarodni obrtnički sajam u Celju 2012; 12.-18.09.2012 -Rok prijave 14.08.12. 

Međunarodni sajam metalurgije, elektronike, nemetala i graditeljstva TEHNOMA  u Skoplju 2012,   16.-20.10.2012. Rok prijave  24.08.12.

Međunarodni specijalizirani sajam metaloprerađivača MAKTEK EURASIA  u Trskoj 2012 -02.-07.10.2012. Rok prijave 14.08.12…

sajmovi

1.    45. Međunarodni obrtnički sajam u Celju 2012; 12.-18.09.2012. – respektabilna sajamska izložba sa preko 1.000 izlagača iz 20 država Svijeta, sa velikom posjetom sajmu (gotovo 150.000 posjetioca u 2011. godini iz preko 40 država Svijeta), te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza, te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove. U prilogu Vam šaljemo kompletnu informaciju o samome sajmu i organizaciji nastupa od strane Hrvatske obrtničke komore, te prijavni materijal za sajam sa konačnim terminom prijave nastupa do 14.08.2012.

2.    Međunarodni sajam metalurgije, elektronike, nemetala i graditeljstva TEHNOMA  2012 koji će se održati od 16.-20.10.2012. godine u Skoplju, najveći je i najvažniji sajam u Makedoniji.

Ovaj sajam je najznačajnija sajamska priredba u Skoplju- sastoji se od tri sajamske cjeline 38. Međunarodni sajam metalurgije, elektronike, energetike, ne-metala, građevinarstva, osiguranja objekata i zaštite,13. Međunarodni sajam obrtništva i male industrije, te MAKINOVA- 32. Međunarodna izložba inovacija. Međunarodni sajam TEHNOMA u Skoplju je respektabilna sajamska izložba sa preko 460 izlagača iz 18 država Svijeta, sa velikom posjetom sajmu (gotovo 50.000 posjetioca u 2011. godini iz preko 40 država Svijeta).

U prilogu Vam šaljemo kompletnu informaciju o samome sajmu i organizaciji nastupa od strane Hrvatske obrtničke komore, te prijavni materijal za sajam sa konačnim terminom prijave nastupa do 24.08.2012.

3.    Međunarodni specijalizirani sajam metaloprerađivača MAKTEK EURASIA  2012., najveći sajam obrade metala i proizvodnje proizvoda od metala u Republici Turskoj i široj Regiji, koji će se održati od 02.-07. listopada 2012. godine u gradu Istanbulu.

Međunarodni sajam MAKTEK EURASIA u Istanbulu je respektabilna sajamska izložba sa oko 1.000 izlagača iz 40-tak država Svijeta, sa velikom isključivo specijaliziranom, poslovnom posjetom sajmu, te kvalitetnom i velikom izlagačkom infrastrukturom od 12 modernih izložbenih paviljona koji su već popunjeni, a po najavama organizatora sajma, sajam će posjetiti oko 70.000 stručnih posjetitelja- obrta/tvrtki vezanih uz obradu metala, trgovinu dijelovima od metala i proizvodnju proizvoda od metala.

Uz logistiku i promociju nastupa svojih članova, Hrvatska obrtnička komora sa 50% troškova sufinancira izložbeni prostor za svoje članove, bez obzira na broj dosadašnjih nastupa na međunarodnim sajmovima u organizaciji HOK-a, osigurava dežurnu osobu za vrijeme pripreme štanda i trajanja sajamske priredbe, te priprema najavu nastupa prema medijima i gospodarskim subjektima i asocijacijama u Republici Turskoj. Krajnji rok prijave ovog sajma je 14.08.2012. godine, uz napomenu kao i kod Celja i Skoplja, prostora je sve manje, posebno na fronti štanda.

 

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke» na svim spomenutim sajmovima- svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i domaćicu na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Sajam-Zagreb i postavu na štandu, znači kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Kako sam od 10.07.2012. godine na godišnjem odmoru, u HOK-u je kolega Darko Prister; telefon: 01/48 06 639, e-mail: darko.prister@hok.hr na raspolaganju za pitanja vezana uz sajmove, a u kolovozu sam u uredu i na raspolaganju za dovršenje svih potrebnih radnji kod pripreme nastupa na pojedinim sajmovima. Tako je na raspolaganju cijelo ljeto u Komori uvijek stručna osoba koja će Vam pomoći kod pripreme nastupa.

S poštovanjem,

 

Dražen Horvat

Odjel za gospodarstvo i međunarodnu suradnju

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,

Tel: 01/48 06 650

Faks: 01/48 46 610,

e-mail: drazen.horvat@hok.hr

web: www.hok.hr

 

Dodatni materijali