Prodaja duhanskih proizvoda

Objavljeno: 27.06.2013

Temeljem upita obrtnika o mogućnosti prodaje cigareta u u objektima u kojima se do sada nije vršila prodaja duhanskih proizvoda  kao što su frizerski saloni, pekarnice, mesnice, prodavaonice poklona i sl. , u nastavku dostavljamo mišljenje Ministarstva zdravlja… 

Temeljem upita obrtnika o mogućnosti prodaje cigareta u u objektima u kojima se do sada nije vršila prodaja duhanskih proizvoda, u nastavku dostavljamo mišljenje Ministarstva zdravlja, KLASA:310-29/13-01/12, URBROJ:534-09-1-1-1/3-12-02, od 23. svibnja 2013.:

Ministarstvo zdravlja kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove vezane uz zaštitu zdravlja, zaprimilo je predstavku koja se odnose na ponude za prodaju cigareta u objektima u kojima se do sada nije vršila prodaja duhanskih proizvoda, kao što su frizerski saloni, pekarnice, mesnice, prodavaonice poklona i sl.

S obzirom na to da su duhan i duhanske prerađevine specifični proizvodi, čiji je promet, promidžba i uporaba regulirana Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (“Narodne novine”, broj 125/08,55/09-ispravak i 119/09), pozivamo Vas da upozorite Vaše članove da se trgovina na malo može obavljati samo ako su u prodavaonicama ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovini (“Narodne novine”, broj 87/08, 116/08, 76/09 i 114/11) i drugim posebnim propisima.

Napominjemo da odredba članka 11. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (“Narodne novine”, broj 125/08,55/09-ispravak i 119/09) zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, a ističe kako na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju duhanski proizvodi, mora biti istaknuta oznaka o predmetnoj zabrani.