Primjena snižene stope PDV-a od 10% na dječju hranu…

Objavljeno: 12.03.2012

Slijedom brojnih upita obrtnika – trgovaca o primjeni snižene stope PDV-a od 10% na dječju hranu i bijeli šećer u različitom obliku i pakiranjima, Hrvatska obrtnička komora je zatražila očitovanje Ministarstva financija…  U očekivanju odgovora dostavljamo Vam obavijesti nekih od dobavljača koje mogu poslužiti kao pojašnjenje za dio artikala. Prema dodatnim usmenim informacijama sav bijeli šeće neovisno o obliku i pakiranju opterećen je sa 10% PDV-a (a smeđi sa 25%).