Prijenos porezne obveze i novi obrasci

Objavljeno: 30.09.2014

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je  obavijest/poziv  svim  poreznim obveznicima upisanima u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost  NN 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH,  (prijenos porezne obveze ili „reverse  charge“, za građevinske usluge, otpad, nekretnine..) da sukladno članku 69. Općeg poreznog zakona  NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13  dostave podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013., od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., te od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

Obrazac PPO nije propisan zakonom o PDV-u,  ali čl. 69. Općeg poreznog zakona,  propisana je obveza svih poreznih obveznika ali i drugih osoba koje raspolažu podacima bitnima za oporezivanje da na zahtjev poreznog tijela dostave podatke potrebne za utvrđivanje porezne obveze, provedbu ovrhe i mjera osiguranja. Zato je nepodnošenje traženih obrazaca kažnjivo  novčanom kaznom za prekršaj.

Obrasce PPO  za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. te od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. porezni obveznici su obvezni podnijeti do 31. listopada 2014. godine, dok su obrazac za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. obvezni podnijeti do 28. veljače 2015. godine.

Obrasci će se podnositi putem web aplikacije ePorezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15. listopada 2014. godine

Cjeloviti tekst upute možete pročitati na  internet stranicama Porezne uprave ili  na slijedećoj poveznici:

Uputa za popunjavanje Obrasca PPO -2013/2014