Prijavite se na seminar “Uvjeti poslovanja u SR Njemačkoj”!

Objavljeno: 16.10.2015

Hrvatska obrtnička komora (HOK), u suradnji s Obrtničkom komorom za München i Gornju Bavarsku (HWK), organizira seminar „Uvjeti poslovanja u SR Njemačkoj“, u srijedu, 4. studenoga, s početkom u 10.00 sati, u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, Zagreb.

Stavljanje proizvoda i usluga na tržište izvan granica Republike Hrvatske podrazumijeva pripremu i brojna pitanja za obrtnike i poduzetnike. Odgovore da li ste spremni za nove izazove, kako pronaći nove kupce i koje zahtjeve njemačko tržište postavlja pred one koji na njemu posluju, dobit ćete na ovom seminaru. Program seminara predviđa dva panela na kojima će se obraditi teme o uvjetima poslovanja u EU općenito i konkretno o poslovanju u SR Njemačkoj (među ostalim, pokretanja obrta u SR Njemačkoj;regulirane djelatnosti u SR Njemačkoj; obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zaštita na radu), a na kraju će biti održana radionica na kojoj će sudionici dobiti informacije kako se ispunjava EU potvrda, koji su obvezni obrasci za prijavu posla te koje su porezne obveze.

Predviđeno trajanje seminara je do 15.40 sati.

Kotizacija rane prijave za obrtnike iznosi 200,00 kuna do 23. listopada, a nakon tog datuma 250,00 kuna, Za tvrtkekotizacija za rane prijave iznosi 300,00 kuna do 23. listopada, a nakon tog datuma 350,00 kuna,

Prijavni obrasci i program su u privitku.

Preuzeto: www.hok.hr