Prezentacija o reformiranoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici za razdoblje 2014-2020.

Objavljeno: 04.04.2014

Obavještavamo Vas da će se 08. travnja 2014. godine s početkom u 10:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ( u Kino dvorani ) održati prezentacija o reformiranoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici za razdoblje 2014-2020. 

U prilogu dostavljamo Obavijest o prezentaciji ZPP i Program.

Budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje na prezentaciji, potrebna je prethodna prijava elektroničkom poštom. Zainteresirani za sudjelovanje na prezentaciji, mogu se prijaviti mailom na sljedeću mail adresu :  COMM-REP-ZAG-EVENTS@ec.europa.eu

Više informacija možete dobiti na web stranici http://ec.europa.eu/croatia/events/20140313_hr.htm