PRETHODNA SUGLASNOST ZA PRODAJU HRANE IZVAN PROSTORIJA – UPUTA

Objavljeno: 06.08.2013

Zakonom o hrani NN 81/13 i Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkom kriterijima za hranu NN 81/13, mijenjaju se uvjeti poslovanja kod prodaje hrane izvan prostorija… 

 

Naime, do sada su izdavane Prethodne suglasnosti sanitarnog inspektora. Kako se primjenom novih Zakona, izravno primjenjuje Uredba (EZ) br. 852/2004 (s posljednjom izmjenom Uredba (EZ) br. 219/2009), navedenu Prethodnu suglasnost nije potrebno pribavljati.

Prema Uredbi, propisano je načelo primarne odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom za sigurnost hrane.

Obzirom da je do sada, uz Prethodnu suglasnost bio naveden i niz uputa subjektu u poslovanju s hranom što i kako treba osigurati u pogledu sigurnosti hrane, a od 1. srpnja 2013. bez Prethodne suglasnosti nema i navedenih uputa u cilju pomoći subjektima da ne zaborave neke bitne detalje u prilogu dajemo izvadak iz Uredbe 852/2004, koji govori što treba biti zadovoljeno i o čemu subjekt u poslovanju s hranom treba voditi računa jer je za isto odgovoran, a inspekcijske službe će u kontroli na spomenuto obratiti pažnju.

Dakle, ugostitelji za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova i prigodnih priredbi kada obavljaju ugostiteljsku djelatnost izvan ugost.objekta, turističke zajednice, lokalna samouprava, učesnici različitih proslava i manifestacija, pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim i/ili privremenim prostorijama, šatorima, štandovima na tržnicama, pokretnim vozilima za prodaju trebaju obratiti pažnju na upute u prilogu.

Posluzivanje - sajmovi_ Suglasnost san_ins Posluzivanje - sajmovi_ Suglasnost san_insp