Prekogranično obavljanje usluga u zemljama članicama EU

Objavljeno: 04.03.2014

Slijedom relativno čestih upita i sve većeg interesa obrtnika za privremeno i povremeno prekogranično obavljanje usluga u zemljama članicama EU, slobodni smo Vas izvijestiti slijedeće: Od ulaska Hrvatske u punopravno članstvo EU, hrvatski obrtnici mogu slobodno izvoziti svoje proizvode u te zemlje uz zadovoljavanje propisanih normi, a isto tako mogu i privremeno i povremeno u svim zemljama članicama obavljati usluge. To znači da s obrtom registriranim u Hrvatskoj mogu obavljati usluge u drugim državama bez da tamo otvaraju novi obrt ili trgovačko društvo.  Ukoliko se želi stalno obavljati usluge u drugoj državi članici, tada je potrebno u toj državi uspostaviti nastan (sjedište) tj. osnovati obrt ili društvo po propisima te zemlje.

Za privremeno i povremeno pružanje usluga potrebno je zadovoljiti samo minimalne administrativne uvjete. Za regulirane profesije koje su najvećim dijelom usporedive s vezanim obrtima, a to su oni za koje je propisana potrebna stručna sprema, potrebno je kao prvo dokazati da je ispunjen taj uvjet, što se dokazuje tzv. EU potvrdom.  Hrvatskim propisima još uvijek nije točno propisan obrazac te potvrde iako smo iz Hrvatske obrtničke komore pravovremeno upozoravali nadležna ministarstva da će se ta potreba pojaviti.

Sama EU potvrda nije kao obrazac propisana europskim zakonodavstvom. Stoga, dok se njezin sadržaj i oblik ne propiše, dovoljno je koristiti službeni izvadak iz Obrtnog registra koji se prevede na jezik zemlje domaćina, uz ovjeru sudskog tumača. Ovakva je praksa provjerena u postupanju nekolicine obrtnike koji su na taj način ostvarili mogućnost obavljanja uslužnih djelatnosti u zemljama EU.

Stoga obrtnike koji postavljaju pitanje u vezi dobivanja EU potvrde možete uputiti da  u svom nadležnom uredu za gospodarstvo zatraže izvadak Obrtnog registra, te ga daju prevesti i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača. Ured za gospodarstvo u Zagrebu ima posebno ovlaštenu osobu za potpisivanje takvih prevedenih izvadaka s potpisom pohranjenim pri nadležnom sudu, tako da za Zagreb nije potrebno prevođenje sudskog tumača.

Nakon što obrtnik izvatkom iz Obrtnog registra dokaže da je u Hrvatskoj registriran i ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je obrt registriran, obrtnik može bez dodatnih zahtjeva obavljati usluge.  Potrebno je jedino kod svakog dolaska na područje zemlje članice EU i  obavljanja djelatnosti o tome podnijeti obavijest tamošnjim nadležnim tijelima, no više se ne provodi nikakva dodatna provjera.

Osnovne informacije i uvjeti za Austriju, Njemačku, Sloveniju i Švicarsku,  a koji se dijelom razlikuju za svaku zemlju , mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske obrtničke komore: http://www.hok.hr/jedinstveno_eu_trziste/kako_poslovati_s_clanicama_eu/uvjeti_poslovanja_u_eu

A detaljnije informacije mogu se za svaku zemlju članicu potražiti putem tzv. Jedinstvenih kontaktnih točaka putem stranice:
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm .

 

Savjetodavna služba
Hrvatske obrtničke komore