Predstavljanje Zadruge za etično financiranje i ebanke

Objavljeno: 03.06.2015

Najavljujemo predstavljanje Zadruge za etično financiranje (ZEF) i njihove inicijative za osnivanje ebanke d.d. – prve hrvatske etične razvojne banke, koje će se održati 10. lipnja 2015. godine u 18 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina. ZEF vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo i da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice te da ga treba ravnomjerno raspodijeliti među svim subjektima koji su pridonijeli njegovu stvaranju.

Više saznajte na http://www.zef.hr/ ili http://ebanka.eu/, a detaljnije o trenutnim aktivnostima i planovima za budućnost doznajte na predstavljanju.