Predstavljanje HACCP vodiča za trgovine hranom

Objavljeno: 19.03.2012

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Pula organizira predstavljanje HACCP vodiča za trgovine hranom. Zainteresirani obrtnici mogu se  prijaviti u HGK  do utorka 20.03.2012.godine. Poziv i prijavnica se nalaze u privitku…

Usuglašavanje za ugostitelje se vrši u objektu, zbog ispunjavanja uvjeta koje kontrolira inspekcija, a ne Ured državne uprave (izuzetak noćni i slični bar manji od100 m2ili objekt koji ne zadovoljava uvjetima vrste koju ima istaknutu).  Dakle ostali ugostitelji ne moraju se obratiti Uredu državne uprave.