Predstavite proizvode i usluge u e-Katalogu obrtništva za 2012.

Objavljeno: 31.01.2012

U cilju promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga i poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora i ove će godine izraditi elektronski – E-KATALOG OBRTNIŠTVA 2012. (obrtničkih / poduzetničkih proizvoda i usluga). Podaci iz e-Kataloga bit će objavljeni i na web stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr. E-Katalog će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova – kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično. e-Katalog je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a bit će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl… 

Više informacija vezano za obrasce na broj telefona Udruženja obrtnika Pazin 052-621-271.