Pravilnik-pomoć pčelarstvu u 2014 godini_NN_106

Objavljeno: 02.09.2013

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine broj 82/13), ministar poljoprivrede donio

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu sektoru pčelarstva u 2014. godini, predviđenu Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

– raspisuje i provodi javni natječaj,

– zaprima i obrađuje prijave,

– vrši isplatu,

– obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu

Mjere koje se provode tijekom odvijanja/važenja Programa su:

1. kontrola i suzbijanje varooze

2. kontrola kvalitete meda

3. obnavljanje pčelinjeg fonda

4. racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

5. tehnička pomoć pčelarima

6. primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Za navedene mjere, podnosi se Prijava na Javni natječaj, kojeg će raspisati Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 106/13., a stupio je na snagu 23. kolovoza 2013. godine.