Pravilnik o zaštiti od požara 2013

Objavljeno: 07.08.2013

U prilogu se nalazi Pravilnik o zaštiti od požara HOK-a, sukladno obvezama temeljem člana 21.  Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara…

Članak 21.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada iz članka 20. ovoga Zakona, općim aktom uređuju stanje zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.

(2) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj općeg akta iz stavka 1. ovoga članka.

Sukladno navedenom potrebno je izraditi Vaš interni akt, a kao podlogu možete koristiti Pravilnik o zaštiti od požara HOK-a.

 

Prilog:

Pravilnik o zaštiti od požara 2013