PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH

Objavljeno: 04.12.2015

Na temelju članka 66. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio jePRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE U 2015. GODINI Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu u sektoru konjogojstva u 2015. godini predviđenu Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Nacionalni program donijela je Vlada RH na sjednici održanoj 30. 07.2015. godine.

Općeniti cilj Nacionalnog programa je pomoć u sprječavanju stagnacije i unapređenju kvalitete uzgoja konja pojedine pasmine te pomoć organizaciji i natjecanjima u konjičkom sportu.

Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za navedeno razdoblje, planirana novčana sredstva iznose 4.600.000 kuna.
Korisnik novčane potpore  je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:
1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i

2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu.

Za provedbu Mjera iz Nacionalnog programa, Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove :

– zaprima i obrađuje zahtjeve

– vrši isplatu po zahtjevima i

– obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu.

Prilozi IA., IB., IIA., IIB., III., IV., V., VI. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26.11.2015.

 

U Prilogu  :

  • Nacionalni program – mps.hr
  • Pravilnik – ( NN 128/15.)