Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Objavljeno: 21.09.2015

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 96/15. od 09.09.2015.

Ovim se Pravilnikom određuju vođenje i upravljanje računalnom bazom Jedinstvenog registra domaćih životinja te način registracije farmi u Registru farmi Jedinstvenog registra domaćih životinja.

Farma je svako gospodarstvo, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, mjesto na kojemu životinje borave i/ili se uzgajaju ili drže privremeno ili trajno, a čini jedinstvenu proizvodno-tehnološku i epizootiološku cjelinu;

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi od I do IV.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 4., 5., 6. i 7. te Prilog I., Prilog II., Prilog IIA i Prilog IV. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. veljače 2016. godine.