Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta

Objavljeno: 31.12.2015

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14), ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVE TRANSPORTNOG DOKUMENTA. Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način dostave transportnog dokumenta za proizvode ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: transportni dokument).

Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na žive školjkaše, žive bodljikaše, žive plaštenjake i žive morske puževe.

Proizvodi ribarstva tijekom prijevoza od iskrcajnog mjesta do odredišnog objekta mora pratiti transportni dokument koji se nalazi u Prilogu I. i njegov je sastavni dio.

Transportni dokument popunjava se nakon preuzimanja proizvoda ribarstva na iskrcajnom mjestu, a prije početka prijevoza.

Prijevoznik je odgovoran za točnost i istinitost podataka unesenih u transportni dokument.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Više u privitku.