Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

Objavljeno: 14.08.2015

U Narodnim novinama broj 84/15, objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom koji stupa na snagu 6. kolovoza 2015. godine.

Pravilnikom se propisuje: postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom te postupci registracije, odobravanja pod posebnim uvjetima i odobravanja objekta u poslovanju s hranom;  način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom; uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom; posebna pravila o izravnoj opskrbi malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Nadležna tijela za provedbu ovog propisa (Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja) vode upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, svatko iz svoje nadležnosti, a upisnici se vode u elektroničkom obliku.

Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, prije početka obavljanja djelatnosti, podnosi zahtjev za registraciju objekta iz članka 5. ovoga Pravilnika Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Detaljnije informacije o tome koji objekti podliježu registraciji pročitajte u Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom.

Preuzeto: www.hok.hr