Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća ( Narodne novine broj 88/13, 99/13.)

Objavljeno: 06.08.2013

Od iduće školske godine, u osnovnim školama u Hrvatskoj, provodit će se Shema školskog voća, što znači da će svi učenici od prvog do četvrtog razreda imati dodatni obrok svježeg voća ili povrća koje će se, gdje god bude moguće, nabavljati od najbližih domaćih proizvođača.

Obavještavamo Vas kako je u „Narodnim novinama„ broj 88/13 i 99/13. objavljenPravilnik o provedbi Sheme školskog voća. Pravilnik stupa na snagu 09. srpnja 2013. godine.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća (»Narodne novine« broj 22/13, 48/13).

Shema školskog voća je sustav posebnih pomoći koji ima za cilj promicanje potrošnje voća i povrća u svakodnevnoj prehrani i podizanje razine svijesti o važnosti voća i povrća za zdravlje djece.

Na Listi prihvatljivog voća i povrća, koje je u okviru Sheme školskog voća potvrdilo ministarstvo nadležno za zdravlje, nalaze se mandarine, jabuke, kruške, šljive, breskve, nektarine, trešnje, jagode, rajčica i mrkva.

Razdoblje provedbe Sheme školskog voća je period koji obuhvaća dvije kalendarske godine, a počinje 1. kolovoza i završava 31. srpnja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavit će javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća u okviru Sheme školskog voća najkasnije 30. travnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća.

Agencija za plaćanja će najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća, na web-stranici www.apprrr.hr objaviti:

–   popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva,

–  popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća s brojem učenika po  školi,

–  procijenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati uShemi školskog voća

Prilikom prijave na javni poziv, dobavljač voća i povrća, Agenciji za plaćanja treba dostaviti dokaz da je u Sudskom ili Obrtnom registru registriran za djelatnost trgovine hranom, te dokaz da je upisan u Upisnik trgovaca voćem i povrćem.

Agencija za plaćanja će najkasnije 5. rujna, u godini u kojoj počinje razdoblje provedbeSheme školskog voća, odlukom odobriti dobavljača i odrediti konačni iznos prava na potporu po pojedinoj školi u okviru Sheme školskog voća.

Odlukom će se utvrditi ukupni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je dobavljač sklopio ugovor.

 Dobavljači i škole moraju sklopiti ugovor o pristupanju Shemi školskog voća, a ugovor treba dostaviti Agenciji za plaćanja do 20. kolovoza u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća.

Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća je dobavljač voća i povrća odobren od Agencije za plaćanja za isporuku voća i povrća školama koje sudjeluju uShemi školskog voća, koji o svom trošku nabavlja i isporučuje.

 Podnositelj Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja. Zahtjev za potporu može podnijeti samo podnositelj Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća odobren u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

 Potpora Shemi školskog voća isplatit će se u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i ispravnog Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća.

Agencija za plaćanja provodit će punu administrativnu kontrolu svih zahtjeva za potporu kako bi se osigurala provedba Sheme školskog voća

Više u prilogu