Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Objavljeno: 29.04.2014

U „Narodnim novinama„ broj 51/14. objavljen Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća. 

Pravilnik je stupio na snagu 25. travnja 2014. godine.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća (»Narodne novine« broj 88/13, 99/13., 11/14.).