Pravilnik o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa

Objavljeno: 27.03.2014

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama, broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjere 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa 

Pravilnik je stupio na snagu 22.03.2014. godine.

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva (pravne ili fizičke osobe ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druga pravna osoba ) u skladu sa člankom 3. Zakona o poljoprivredi (NN 149/2009), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu:

– sektor mljekarstva,
– sektor govedarstva,
– sektor svinjogojstva,
– sektor peradarstva,
– sektor jaja,
– sektor voća i povrća,
– sektor žitarica i uljarica.

Sredstva potpore za Mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa (NN 24/2013).

Prema najavi iz Ministarstva poljoprivrede, uskoro će se raspisati novi Javni natječaj za Mjeru 101, u trajanju od 04. travnja do 18. travnja.

U prilogu :

  1. Pravilnik o provedbi mjere 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa – (NN, 36/14)