Pravilnik o provedbi mjere 01″Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljeno: 21.09.2015

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 01 »PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA«, PODMJERE 1.1. »POTPORA ZA STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I AKTIVNOSTI ZA STJECANJE VJEŠTINA«, TIP OPERACIJE 1.1.1. »STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA VIŠESTRUKU SUKLADNOST, PAKET MJERA POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE, EKOLOŠKI UZGOJ« I TIP OPERACIJE 1.1.2. »STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 96/15. Od 09.09.2015.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«, (u daljnjem tekstu: mjera 01), podmjere 1.1. »Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina« (u daljnjem tekstu: podmjera 1.1.), tip operacije 1.1.1. »Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj« i tip operacije 1.1.2. »Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru mjere 01, podmjere 1.1. potpora se dodjeljuje kroz sljedeće tipove operacija:

1. tip operacije 1.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

2. tip operacije 1.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

Planirane aktivnosti u okviru operacije 1.1.1. usmjerene su na pružanje osnovnog i dopunskog znanja iz područja poljoprivrede i okoliša korisnicima mjere 10 »Poljoprivreda okoliš i klimatski promjene« (u daljnjem tekstu: mjera 10) i mjere 11 »Ekološki uzgoj«  iz Programa.

Planirane aktivnosti u okviru operacije 1.1.2. usmjerene su na pružanje potrebnih znanja poljoprivrednicima o održivoj i učinkovitoj poljoprivrednoj praksi, modernizaciji i tehnološkom napretku te ekonomskoj učinkovitosti gospodarstva i marketingu.

Sudionik izobrazbe je fizička osoba kojoj je korisnik mjere pružio uslugu izobrazbe u sklopu nekog tipa operacije ove mjere.

Korisnik je Savjetodavna služba.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima iznosi 100 % prihvatljivih troškova.