PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2015. GODINI

Objavljeno: 24.03.2015

Na temelju članka 8. stavak 2. i članka 57. stavak 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio je 

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2015. GODINI

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini.

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/13-07/59, urbroj: 50301-05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine, klasa: 022-03/14-07/195, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klasa: 022-03/15-07/31, urbroj: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine)

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 32/15. , a stupio je na snagu 21. ožujka 2015.

Mjere provedbe  Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine su:

 1. kontrola i suzbijanje varooze;

2. kontrola kvalitete meda;

3. obnavljanje pčelinjeg fonda;

4. racionalizacija troškova selećeg pčelarenja;

5. tehnička pomoć pčelarima;

6. primijenjena istraživanja u pčelarstvu.

Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze korisnik ostvaruje pravo na potporu za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

– 25 kuna za konvencionalne pčelare,

– 50 kuna za ekološke pčelare.

Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda

Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500 kuna po uzorku.

Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica.

Korisnici ove mjere su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50 kuna

Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica.

Mjerom Tehnička pomoć pčelarima sufinancira se:

  1. a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu,
  2. b) edukacija pčelara.

Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

Prilozi I., II., III., IV. dio A, IV. dio B, IV. dio C, V. dio A, V. dio B, V. dio C,V. dio D, VI. dio A, VI. dio B i VII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Priloge objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svojim službenim mrežnim stranicama.

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjeve za isplatu potpore na obrascima koji se nalaze u Prilogu ovog Pravilnika.

U prilogu se nalazi :

1. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini – ( NN  32/15.)

2. Nacionalni pčelarski programa za razdoblje od 2014. do 2016. god.  – ( pročišćeni tekst MP )