Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Objavljeno: 05.05.2014

Na temelju članka 2. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O NACIONALNOJ LISTI PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE. 

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 53/14 od 29. travnja 2014. godine.

 Ovim Pravilnikom propisuju se priznati kultivari (sorte) vinove loze namijenjeni proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

 Na području Republike Hrvatske dopušteno je uzgajati sve kultivare vinove loze koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

 Lista sadrži popis kultivara vinove loze prema deklariranom hrvatskom nazivu i njihove glavne sinonime.

 Listu vodi i ažurira Ministarstvo poljoprivrede.

 Lista je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, br. 159/2004, 14/2005, 42/2005, 62/2005, 3/2006, 37/2006, 76/2006, 44/2007, 118/2007, 133/2007, 86/2008, 117/2008, 124/2008, 148/2008, 45/2009, 153/2009, 46/2010, 129/2010, 31/2011, 78/2011, 67/2012 i 101/2012).