Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene

Objavljeno: 06.06.2014

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), ministar gospodarstva donio 

PRAVILNIK O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 66/14., a stupio je na snagu 30. svibnja 2014. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (NN. 52/10 i 86/10).

Ovim Pravilnikom određuje se način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda, odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

Cijena je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Cijene moraju biti istaknute u kunama oznakom »kn«.

Osim u kunama, trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama.

Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu.

Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Maloprodajna cijena proizvoda koja je istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti istaknuta na oznaci s nazivom proizvoda i to ispred ili ispod ili pokraj proizvoda na prodajnom mjestu.

Iznimno, maloprodajna cijena proizvoda može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Maloprodajna cijena proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata, može se istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod mora biti, uz maloprodajnu cijenu, označen i naziv proizvoda.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu.

Trgovac koji pruža uslugu mora imati cjenik usluga istaknut u poslovnim prostorijama lako dostupan potrošaču.

Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga.

Ukoliko se usluga pruža izvan poslovnih prostorija trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi.