PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU

Objavljeno: 25.10.2016

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donio PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU 

Pravilnik je objavljen  u Narodnim novinama broj 91/16., a stupa na snagu 13.10.2016.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 20/16 i 39/16) članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima dodjeljuju se korisniku iz Omotnice za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz Dodatka 3. Zakona, a izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, te utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača.

(2) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača veći od prijavljenog broja na jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla.«

Članak 2.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Administrativne kazne iz ovoga poglavlja ne primjenjuju se na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima.«

Članak 3.

U članku 130. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe 1306/2013, za 2016. godinu ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu sa člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013«.

id-prav_izravna-potpora-poljop-i-iaks-mjera-rr-za-2016_nn_91

20-04-03-2016-pravilnik-o-provedbi-izravne-potpore-poljoprivredi-i-iaks-mjera-ruralnog-razvoja-za-2016