Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Objavljeno: 31.10.2013

Izvješćujemo Vas da je u Narodnim novinama br. 129/13. objavljene izmijenjene odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama koje su stupile na snagu 26. listopada 2013. godine. Navedenom izmjenom je temeljem zahtjeva Hrvatske obrtničke komore pojednostavljen postupak prijave obveznika plaćanja trošarine na cigarete u Registar trošarinskih obveznika, na način da obrtnici više nisu dužni uz prijavu dostaviti izvornik izvoda iz Obrtnog registra RH, uz trošak plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 40,00 kn, već je dovoljna bilo koja druga važeća isprava iz koje je vidljiva registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva.

Promjene kod upisa u registar trošarinskih obveznika