Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Objavljeno: 21.12.2015

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 52. stavaka 8. i 9. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio je je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOJ DOSTAVI PODATAKA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 136/15., a stupa na snagu 19.12.2015.

U prilogu se nalazi :

1. Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda  – (NN 107/15.)

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda  – (NN 136/15.)