Pravilnik o isticanju maloprodajne cijene

Objavljeno: 13.02.2015

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014) ministar gospodarstva donio je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA. U Pravilniku o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 66/2014), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osim na način iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan maloprodajnu cijenu benzina, dizelskih goriva, plinskih ulja, biogoriva i autoplina istaknuti i putem aplikacije »Min-go«, sukladno odredbama Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu.«.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 16/15. od 11. veljače 2015. , a  stupa na snagu 15. veljače 2015. godine.