Pravilnik o gospodarenju otpadom – informacija

Objavljeno: 10.12.2015

U Narodnim novinama broj 121/15. od 04.11.2015. objavljen je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM. Po objavljivanju ovog Pravilnika u Narodnim novinama ( NN 121/15.), a nakon izvršene usporedbe od strane resornog Ministarstva zaštite okoliša i prirode, s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 121. od 4. studenoga 2015. godine, te je u Narodnim novinama broj 132/15. od 04.12.2015 objavljen 

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 121/15) u članku 4. kojim se mijenja članak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 23/14, 51/14) umjesto riječi: »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.« trebaju stajati riječi: »(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa.«.

Napomena :

– Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN broj – 23/14, 51/14, 121/15, 132/15.) propisuju se uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi, osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta.

– Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika prijevoznika otpada, očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom, očevidnika trgovaca otpadom, očevidnika reciklažnih dvorišta, očevidnika određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada te način upisa u te očevidnike, zatim sadržaj i izgled potvrde, sadržaj i način dostave te izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti, te način izračuna visine police osiguranja ili jamstva banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku.

– Pravilnik o gospodarenju otpadom na snazi je od 21.02.2014. godine.

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom na snazi je od 23.07.2013. godine

U prilogu se nalazi :

1Zakon o održivom gospodarenju otpadom – ( NN 94/13.)

2. Pravilnik o gospodarenju otpadom – ( NN 23/14.)

3. Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom – ( NN 51/14.)

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom – ( NN 121/15.)

5. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom – ( NN 121/15.)