Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Objavljeno: 07.04.2015

Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015), ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

»ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku na području Republike Hrvatske.

»AGRONET« je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednicima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi

»ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe zemljišta

»Predstavnik poljoprivrednika« je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva- OPG te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  održava i vodi ARKOD u digitalnom grafičkom obliku.

Upis u ARKOD obavezan je za sve poljoprivredne površine koje poljoprivrednik koristi.

ARKOD podaci su javni i dostupni na internetskim stranicama www.arkod.hr.

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi I, II, III.

PRILOG I

–        ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRILOG II

–        TABLICA FAKTORA KONVERZIJE I PONDERACIJE EZP ELEMENATA SUKLADNO DIREKTIVI 1307/2013

PRILOG III

–        TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA VANJSKIH INSTITUCIJA

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 149/2011, 131/2012, 24/2013 i 9/2014).

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28.03.2015.

  

U prilogu se nalazi :

  1. Pravilnik – ( NN  35/15.)