POZIV ZA TRGOVCE – uključenje u manifestaciju “Retro Pazin Festival”

Objavljeno: 14.12.2015

U privitku se nalazi Poziv za sastanak trgovaca 17.12.2015. u svezi manifestacije  „Retro Pazin Festivala“ u Udruženju obrtnika Pazin s početkom u 10,30 sati. Istog smo Vam i osobno uručili zajedno sa anketom koju Vas molimo da ispunite vezano za uključenje trgovaca 5.12.2015. u  Festival Palačinki.