POZIV UGOSTITELJIMA !!!

Objavljeno: 22.10.2015

Na temelju zapisnika sa sastanka održanog 20.10.2015. godine u Udruženju obrtnika Pazin (u privitku), na kojeg molimo da obratite pažnju, pozivamo Vas u skladu sa dogovorenim na sljedeće sastanke  u Udruženje obrtnika Pazin ; – 26.10.2015. – ponedjeljak – u 9 sati za sve ugostitelje (s naglaskom na restorane, konobe i sl. iz Pazina i središnje Istre) radi definiranja modela suradnje i prezentacije na Festivalu Palačinki,

– 30.10.2015. –petak- u 12 sati za sve ugostitelje (s naglaskom na barove) s područja grada Pazina radi konačnog definiranja modela suradnje u organizaciji božićnog sajma i koncerta.