POZIV UGOSTITELJIMA !!!

Objavljeno: 29.10.2015

Pozivaju se  svi  ugostitelji ( s naglaskom na barove ) s područja grada Pazina radi konačnog definiranja modela suradnje u organizaciji božićnog sajma i božićnog koncerta i to prema dogovoru u petak 30.10.2015. u 12 sati u Udruženje obrtnika Pazin, Dinka Trinajstića 2. 

U privitku:

–     zapisnik od 26.10.2015. sa održanog sastanka vezano za održavanje “Festivala  palačinki” u Pazinu

–     zapisnik od 20.10.2015. godine

GRAD PAZIN I UDRUŽENJE OBRTNIKA PAZIN