Poziv na seminar “Uspješna priprema i provedba projekata”

Objavljeno: 31.10.2013

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom  regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva Vas na dvodnevni seminar na temu „USPJEŠNA PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA“ (viša razina)  koji će biti održan u prostorima agencije u Puli, Mletačka 12/IV (Dvorana Istra 21) u sljedećim terminima: l. ponedjeljak, 11. studenog 2013. od 09.00 do 16.00 sati – I.dio

ll. utorak, 12. studenog 2013. od 09.00 do 16.00 sati – ll.dio

Seminar se provodi u okviru provedbe edukacija za djelatnike javnog sektora na lokalnoj i područnoj (regionalnog) razini u Istarskoj županiji, s ciljem jačanja ljudskih potencijala za učinkovito korištenje EU fondova u nadolazećem razdoblju. Navedenu aktivnost bespovratnim sredstvima potpomaže Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU unutar potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu.

Seminar će voditi  dr.sc. Sanja Tišma i Karolina Horvatinčić, MBA, zaposlene u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Sanja Tišma djeluje kao ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose (2009. do danas), expert je u vođenju projekata, strateškom planiranju i upravljanju te evaluaciji EU projekata. Karolina Horvatinčić  ima bogato iskustvo u upravljanju domaćim i međunarodnim projektima. Konzultant je na pripremi i provedbi strateških projekata financiranih sredstvima Europske unije. Sudjeluje na projektima izrade strategija za lokalni i regionalni razvoj, zaštitu okoliša i održivi turizam.

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/381-900 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na fax 052/381-905  ili na e-mail alek.dragojevic@ida.hr  najkasnije do petka, 8. studenog 2013. godine.

U privitku Vam dostavljamo prijavnicu  seminara.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.
S poštovanjem,
dr.sc. Boris Sabatti, v.r.

Direktor
Istarska Razvojna Agencija (IDA) d.o.o.
Mletačka 12/IV
52100 Pula
Hrvatska
tel. ++385 (0)52 381 900
fax. ++385 (0)52 381 905
www.ida.hr
www.metris-research.com