Poziv na radionicu – obrazac JOPPD 19.12.2013. godine

Objavljeno: 13.12.2013

U privitku se nalazi Poziv Obrtničke komore Istarske županije za radionicu  Novo izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak te doprinosima – Obrazac JOPPD koje će se održati dana 19.12.2013.godine 

u Puli, s  početkom u 10,00 sati
u prostorijama Udruženja obrtnika Pula, u Puli, Sv.Felicite 5a

a u organizaciji OKIŽ-a i Porezne uprave, Područnog ureda Pazin.

Molimo zainteresirane da sukladno dopisu u privitku svoje prijave izvrše na telefon  Obrtničke komore Istarske županije 052-212-993 ili na  e-mail  ok-istre@hok.hr   najkasnije do srijede 18.12.2013.godine u 12 sati, kao i prijave  Vaših  eventualnih pitanja  na  e-mail  pravni.savjeti@ok-istre.hr  najkasnije do srijede 18.12.2013. do 10 sati.