Poziv na radionicu na temu ”ŠTO JE POTREBNO ZA ORGANIZACIJU USPJEŠNE TURISTIČKE MANIFESTACIJE?”

Objavljeno: 25.02.2016

Tijekom ovog i sljedećeg tjedna Upravni odjel za turizam Istarske županije će u suradnji s porečkim Institutom za poljoprivredu i turizam diljem Istre organizirati javne radionice na temu manifestacija. Tom će prigodom stručnjakinja iz područja Klara Trošt Lesić izložiti problematiku koju susrećemo prilikom organizacije manifestacija s financijskog, organizacijskog, logističkog, marketinškog i prodajnog aspekta. Izlaganje će biti popraćeno nizom primjera i interakcijom sa sudionicima koje će se nastojati potaknuti na konstruktivnu raspravu o problemima i zaprekama prilikom organizacije manifestacija, kao i o pozitivnim iskustvima. Radionice se organiziraju u cilju razvoja Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije, održivog razvoja kulturnih i prirodnih resursa te podizanja kvalitete turističkih proizvoda i usluga, što je u skladu s programom rada Upravnog odjela za turizam i smjernicama iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine.

Radionice su za sve besplatne a održati će se

U PONEDJELJAK 29. VELJAČE u 17h – u PAZINU, Spomen dom, Dvorana Istra  (za područje grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Svetvinčenat, Sv. Lovreč, Sv. Petar u šumi, Tinjan, Višnjan, Vižinada i Žminj)

Teme o kojima će se govoriti su sljedeće:

1. Osnove turizma manifestacija – vrste manifestacija, lokacija održavanja i doživljaji

2. Razumijevanje procesa strateškog menadžmenta manifestacija

3. Ključni dionici manifestacija – zajednička organizacija manifestacija

4. Upravljanje ljudskim potencijalima manifestacija

5. Financijski menadžment manifestacija – česte proračunske pogreške i savjeti za porast prihoda

6. Marketing manifestacija – promocija i internet-marketing.

Radionice su namijenjene djelatnicima lokalnih turističkih zajednica, predstavnicima lokalne samouprave i svim ostalim dionicima koji organiziraju ili na bilo koji način sudjeluju u organizaciji manifestacija na lokalnoj i regionalnoj razini (javne institucije i organizacije, udruge, sportski klubovi, hotelijeri, poduzetnici, obrtnici, fizičke osobe i dr.).

Pozivamo vas stoga da sudjelujete na radionici koju organiziramo za vaše područje, te da pozovete sve dionike za koje smatrate da će doprinijeti uspješnom održavanju radionica. Ovisno o tijeku rasprave nakon prezentacije, predviđeno vrijeme trajanja radionica je maksimalno 2 sata.

U nastavku  kratka informacija o predavačici:

Klara Trošt Lesić stekla je titulu doktorice znanosti 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu, obranom doktorske disertacije s naslovom „Vrednovanje manifestacija u funkciji održivog razvoja turističke destinacije“.

U svom znanstvenom radu je kao suradnica ili voditeljica sudjelovala u prijavi i provedbi brojnih znanstvenih, europskih i komercijalnih projekata. Sudjelovala je i na mnogobrojnim znanstvenim konferencijama i stručnim predavanjima u državi i inozemstvu, autorica je i koautorica više objavljenih znanstvenih radova te je uključena u mnogobrojne aktivnosti popularizacije znanosti.

U dosadašnjem radu sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju pri Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te na diplomskom sveučilišnom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Splitu kao gostujući predavač iz područja menadžmenta manifestacija. Od 2012. godine sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom interdisciplinarnom studiju „Kultura i turizam“ Sveučilišta Josipa Jurja Dobrile u Puli kao vanjska suradnica, asistentica iz kolegija Planiranje i organizacija kulturnih manifestacija.