Potvrde Suda časti HOK-a

Objavljeno: 02.08.2012

Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar o mjerama izrečenih pravomoćnim presudama Suda. Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra. Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza…

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb, kao i faxom na broj 01/48-46-610.

Kako bi našim članovima olakšali pribavljanje navedenih potvrda, ponuđena su dva obrasca zahtjeva za izdavanje potvrda.