Potvrde Suda časti HOK-a o dobrom ugledu i potvrde

Objavljeno: 17.02.2014

U cilju jednostavnijeg i bržeg ishođenja potvrda Suda časti dorađen je postojeći obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda te izrađen još jedan novi.

U privitku vam dostavljamo oba obrasca.

Popunjeni zahtjev može se donijeti osobno te poslati poštom na adresu Suda ili dostaviti fax-om na br. 01/48-46-610.

U privitku vam osim navedenih obrazaca dostavljamo i kratki tekst vezan za izdavanje potvrda koji će biti dostupan i na  web strani

HOK-a.