Potpore proizvođačima voća i povrća zbog gubitka ruskog tržišta – Pravilnici

Objavljeno: 13.10.2014

Obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama broj 111/14. i 117/14. objavljena dva Pravilnika o mjerama potpore proizvođačima voća i povrća zbog gubitka ruskog tržišta. Odlukom Ruske federacije od 07. kolovoza 2014. godine, zabranjen je  uvoz određenih poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Europske unije u Rusku federaciju.

Kako bi se spriječilo da postojeća situacija na tržištu, koja je posljedica Odluke Ruske federacije o zabrani uvoza određenih poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Europske unije, preraste u ozbiljniji ili trajniji poremećaj, Europska komisija odlučila je uvesti izvanredne mjere pomoći proizvođačima voća i povrća.

 U tu svrhu, Europska komisija je donijela dvije uredbe :

  1. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014.

 

  1. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

Temeljem ovih Uredbi, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je sljedeće pravilnike :

  1. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (Narodne novine br. 111/14)

Ovim Pravilnikom se uređuje provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014.

Izvanredne mjere pomoći propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 932/2014 i ovim Pravilnikom uključuju mjere povlačenja voća i povrća sa tržišta, neubiranja i zelene berbe za razdoblje od 18. kolovoza do 30. studenoga 2014. godine.

  1. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (Narodne novine br. 117/14)

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima voća i povrća u provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju budućih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1031/2014).

Izvanredne mjere pomoći propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014i navedenim Pravilnikom uključuju mjere povlačenja voća i povrća u razdoblju od 30. rujna 2014. do datuma kada će količine iz Priloga I Pravilnika biti iskorištene ili do 31. prosinca 2014. godine, ovisno o tome što bude prije.

Povlačenje s tržišta, neubiranje i zelena berba učinkovite su mjere upravljanja krizom u slučaju viškova voća i povrća zbog privremenih i nepredvidivih okolnosti. Države članice dobile su mogućnost da kroz provedbu jednog ili više postupaka na najučinkovitiji način iskoriste količine voća i povrća dodijeljene svakoj pojedinoj državi članici.

Financijska pomoć Europske unije dodijelit će se u skladu s procijenjenim količinama proizvoda na koje ima utjecaj zabrana Ruske federacije. Za svaku državu članicu te količine su izračunate na temelju trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusiju.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014 napravljena je raspodjela maksimalnih količina proizvoda po državama članicama.  Republici Hrvatskoj dodijeljena je maksimalna količina od 1.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu.

Pored ovih količina svakoj državi članici dodijeljeno je dodatnih maksimalno 3.000 t za jedan ili više sljedećih proizvoda (rajčice, mrkva, kupus, paprika, cvjetača i brokula, salatni krastavci, kornišoni, gljive roda Agaricus, jabuke, kruške, šljive, jagodasto voće, stolno grožđe, kivi, slatke naranče, klementine i mandarine).

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za provedbu postupka povlačenja s tržišta jabuka i mandarina, a dodatne količine dodijeljene Republici Hrvatskoj dodane su na 1.050 t za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta iznose 4.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su:

– humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ (www.hck.hr)  i Hrvatski Caritas (www.caritas.hr)

– centri i ustanove socijalne skrbi – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr)

– ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr)

– ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)

– bolničke ustanove – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva zdravlja (www.zdravlja.hr

– kaznena tijela – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva pravosuđa (www.mprh.hr).

U prilogu dostavljamo :

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014.

2. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

3. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (Narodne novine br. 111/14)

4. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (Narodne novine br. 117/14)

5. Obavijest Ministarstva poljoprivrede proizvođačima voća i povrća o provedbi delegirane uredbe broj 932/14.

6. Obavijest Ministarstva poljoprivrede proizvođačima voća i povrća o provedbi delegirane uredbe broj 1031/14.

7. Vodič Ministarstva poljoprivrede o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za mjere povlačenja s tržišta, zelenu berbu i neubiranje, a vezano uz Delegiranu uredbu broj 932/14.

8. Vodič Ministarstva poljoprivrede o provedbi dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća, a vezano uz Deklegiranu uredbu broj 1031/14.

9. Grafički prikaz Ministarstva poljoprivrede vezano uz provedbu izvanrednih mjera potpore ( povlačenje s tržišta, zelena berba i neubiranje )

10. Grafički prikaz Ministarstva poljoprivrede vezano uz izvanredne mjere potpore povlačenje s tržišta

11. Obavijest s WEB portala HOK-a, a vezano uz Delegiranu uredbu Komisije EU, Pravilnik i Vodič za potpore proizvođačima voća i povrća radi gubitka ruskog tržišta