Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva – »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Objavljeno: 02.12.2015

U Narodnim novinama broj 126/15. od 20.11.2015. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« (klasa: 440-12/14-01-01-01/0001; urbroj: 343-0100/01-15-037 od 27. X. 2015. (604)) objavljen u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015.

_________________________________________________________________________

Također u Narodnim novinama broj 128/15. od 25.11.2015. na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je NOVI NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 27. studenoga 2015. i traje do 27. siječnja 2016.

Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 27. studenoga 2015. do 18. siječnja 2016. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr