Potpora Grada Pazina za ugostiteljske objekte – nabava opreme

Objavljeno: 12.03.2021

Zaključkom Gradonačelnika Grada Pazina uređuje se potpora ugostiteljskim objektima na području Grada Pazina za nabavu ili najam opreme za rad terasa u zimskim/proljetnim mjesecima 2021. godine (drugi set mjera). Pod pojmom opreme podrazumijeva se: vanjska grijalica za ugostiteljske objekte (plinske,  električne ili sl.), deke (ili sl.) za prekrivanje gostiju.

Potpore se odobravaju u visini od 50% vrijednosti prihvatljivih troškova (PDV se priznaje poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a) a najviše do 3.000,00 kuna po jednom korisniku, a potpore odobrava Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, temeljem Zahtjeva, zaključno do 30. travnja 2021. godine.

Navedene potpore smatraju se potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”).

Zaključak.pdf

Zahtjev – ugostitelji.doc

Skupna izjava 2021. ugostitelji.doc

Obrazac IZJ – 2021. poduzetnici.doc

izvor:https://www.pazin.hr/potopora-za-ugostiteljske-objekte-nabava-opreme/